26-08-17

de stilte die om antwoorden vraagt

 

WP_20150530_15_33_36_Pro[1].jpg

 

totaalwerk blogfilosoof :

 http://fotofilosofie.skynetblogs.be tentoonstelling park Vredestoren EbenEmael tot juli 2018

http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be acht boekdelen, in totaal 1944+ bladzijden

vervolg in Nederlands    http://diepzinnigletterzetten.skynetblogs.be 

 

continuation in English  http://7internationalblogs.skynetblogs.be /  

but the newest on : http://filoview-art.skynetblogs.be/

een klein leeg boekje

zomaar in een hoekje

wachtend op invulling

antwoord op verstilling

zo ook in de kosmos

alleen onzichtbare stof bestond

toen 't kleine 't atoom uitvond

de eerste cel me vollediger schiep

niet alleen fysica-chemie, maar bio ME

de tijd vloog voorbij door niet te bestaan

soorten ontstonden, instinct regeerde

we werden meer verstand en inzicht

en blij

de gruwelen der geschiedenis

sloegen ons vaak terneer

de boosheid der leiders

de hebzucht van velen

waar kwamen ze nog vandaan ?

in biljoenen momenten werd uit werk

cultuur geboren

het meer mens willen worden

vele generaties gaven het al door

mondelinge goede raad

met sommige stukken uit of geschriften gebaat

voelen met wie omgaan

zoveel makkelijker lijkt

ondanks teveel verplichtingen

uit een andere tijd,

begeleid de mensheid en de mens

al heeft 'omgaan met' zijn grenzen

we zijn hier om te worden...

meer menZen.

octo

 

 

 

 

Dertig jaar agendanotities  De kern van de zaak

 

 

 

Een werk da ge geire doe

 

 

 

Een vraa om geire te zien

 

 

 

Dan kunde kindre mier kanze geive

 

 

 

Zen belangrijke dinge in t leive

 

 

 

D’er es nog veul mier te vertelle

 

 

 

Over ast ni lukt tusse elle

 

 

 

Khem dat allemoaal gedoan

 

 

 

En hoe dieper da ge graaft hoe heller

 

 

 

Hof het dus moh wa simpel

 

 

 

En doe af en toe zoe plezant as ne pimpel

 

 

 

Een goed humeur

 

 

 

Zelfs op de pot denk ik soms aan mn lot

 

 

 

En hoop dat niets weer iets goeds verbrodt

 

 

 

Wil niet zeuren eerder met ideeen leuren

 

 

 

En iets in jou willen laten gebeuren

 

 

 

Dat je even op kan beuren

 

 

 

Fris en monter en olijk op zoek naar

 

 

 

Stukjes nobele herseneik golven

 

 

 

Och wist ik maar wat met inkt hieronder nog te plakken

 

 

 

Soms kan je echt niet meer verder in het waarom zakken

 

 

 

Maar als je wil vertel ik het morgen in je oor

 

 

 

Maar nu heerlijk slapen

 

 

 

Want ik begin van mijn eigen te gapen

 

 

 

Het eenvoudigste dicht

 

 

 

heeft vaak een zwaar gewicht

 

 

 

te diep in mij  leeft

 

 

 

wat op de meest bewuste dagen

 

 

 

verplicht naar buiten komt in vlagen

 

 

 

bevrijd van gevangen kortzichtigheid

 

 

 

ontdek je een stukje eeuwigheid

 

 

 

al eeuwig zijn we aan t leven

 

 

 

en we zullen nog een tijdje doorgaan

 

 

 

voor we overgaan

 

 

 

dit moest ik nog schrijven

 

 

 

voor hen die nog na mij mogen blijven

 

 

 

want sterf ik morgen

 

 

 

moet er weer iemand anders zoeken

 

 

 

naar t geen je nooit volledig vindt in boeken

 

 

 

we kennen allen mensen

 

 

 

die van ’t goede in de mens houden

 

 

 

die de hebberigheid van anderen bovenhalen

 

 

 

die door hun werk anderen mogelijkheden bieden

 

 

 

die door hun beslissingen dood en vernieling zaaien

 

 

 

die van een goed boek houden

 

 

 

die wiens wereldbeeld op de geldmedia is gebouwd

 

 

 

die van uit hun eigen hun deel van ’t werk doen

 

 

 

die niet de geldzweep nodig hebben om te werken

 

 

 

die in vriendschap en liefde om anderen geven

 

 

 

die anderen dwingen zich aan hun pijn aan te passen

 

 

 

die zich verwonderen over al het goede

 

 

 

dat uit het oorspronkelijke groeien blijft

 

 

 

die het materieel te goed hebben

 

 

 

zodat de essentie hen meer en meer ontsnapt

 

 

 

die de geschiedenis bestuderen en antwoorden formuleren

 

 

 

die nooit sociaal ageren en hun groepsegoïsme cultiveren

 

 

 

die het geld dat ze verdienen weer in circulatie brengen

 

 

 

die hun rijkdom oppotten en speculeren in onzinnige en dodelijke dingen

 

 

 

die zouden willen leven maar daar toe de middelen niet hebben

 

 

 

die de middelen hebben en niet delen

 

 

 

die een systeem met meer rechtvaardigheid zouden kunnen regelen

 

 

 

die de barbarij van eeuwen helpen verlengen

 

 

 

 

 

 

 

beetje rijmen

 

 

 

-Wrederik de manaager zijn resultaten waren volgens de poenschepper te maaager

 

 

 

Hij heeft zijn conclusies getrokken en weer zijn er duizenden vertrokken

 

 

 

-Kwakkel de kikker is een flikker

 

 

 

Hij kwaakt dag en nacht, geen wijfje dat dat van hem verwacht

 

 

 

-the stars have thrown their images at the beach

ter inleiding Zoveelste Voorwoord :

 Veel van mijn schrijven stond de afgelopen 54 jaar van mijn bijna 60 jarig bestaan in dienst van het uitdragen van boodschappen, verklaringen, dichten, alternatieven en ook nog wel enkele kortverhalen om dit alles te illustreren.  Ook de werking van de geest doorheen de verhalen die de genetica probeert door te geven, is een fascinerend proces; door en over tijdsgrenzen heen, altijd weer opduikend in levens van mensen. 

 De samenleving en de socio-economische omstandigheden en politieke gevolgen, spelen hierbij natuurlijk in vele gevallen een remmende rol.  Vaak blijft men ook ter plaatse trappelen omdat eenieder de eigen lessen nog niet doorheeft. Voor mensen die nooit kwade bedoelingen hebben, is het al eens eerder een handicap dan een zegen van voor te velen tegelijk en eenieder goed te willen doen. 

 

 Vaak is men in heel het drama tussen het aanleren van ‘hoe meer wijs te worden’ een speelbal van de interacties van via positieve en negatieve emoties tot stand gekomen verhalen die de uitwisselingen tussen mensen nog dagelijks gebruiken om steeds meer situaties in het leven te roepen, waarbij je dank zij  mensen die je dan toch uiteindelijk niet liggen, veel over het leven bijleert.  E bestaan nu eenmaal mensen met al hun wensen, die soms wel degelijk niet met de jouwe gelijklopen van af een bepaald punt of van bij de aanvang af.  Een mens moet in het leven op zoek naar mensen met wie je het niet alleen over de oppervlakkige, praktische dingen des levens kunt hebben. Niet alleen over de kleine en grote gevolgen van iets kunnen praten; uitzichtloze oorlogen en sociale of  én familiale spanningen, eventuele tijdelijke oplossingen of alternatieven.  Indien je dar in slaagt door middel van studie, sociale actie of persoonlijke inzet voor mensen of hoe dan ook, dan ben je op weg om meer voldoening in je leven te proeven en uiteindelijk zal je eigen innerlijke communicatie, zoals je dat noemen kan, er op vooruitgaan.

 Als je dat op een sociaal economische en politieke manier met praktische en theoretische voorbeelden wil invullen, lees je best http://filosofischverzet.skynetblogs.be en de verkiezingsalternatieven op http://bloggen.be/conscience2008 

 Voorbeelden van gevoelsmatiger dingen via http://heerlijkoverliefdepennen.skynetblogs.be  en één van zijn linken http://achjadeliefde.skynetblogs.be  

 voor wat de eerder theoretische maar de niet wiskundig filosofische kant betreft http://deblogfilosofen.skynetblogs.be  Voor de iet wat spirituele bedoelingen achter alles en hoe dat in zijn werk gaat http://zoveelsteromanidee.skynetblogs.be  en http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be  en voor poëzie één van de dichter blogs waarvan de linken op de andere blogs te vinden zijn http://octosfilo-poeziepaginas.skynetblogs.be/ 

 

 http://poezietievefotoquotesvertelsels.skynetblogs.be/  http://users.skynet.be/octo/index.html

 

 

 

Schoolse herinneringen

 De eerste prof waaraan je, oh soms bizar of soms guitig spel van toevalligheden, terugdenkt, is de heer Steels van Engels.  Van bepaalde mensen die je pad zelfs zoveel uur per week kruisten, onthoudt je, merkwaardig genoeg de ene of de andere uitspraak, ook al is het iemand waarmee je maar een paar uur geconfronteerd geweest bent, zoals die Algerijnse ingenieur die je je friet mayonaise betaalde toen je vijftien of zo was en die je over je leven in België en zo vroeg.  Je had het dan over de drietaligheid van het land en zo en hij zei in ’t Frans “une langue c’est comme un fil de téléphone, ça aide à communiquer”, “ een taal is als een telefoondraad, het helpt gewoon de communicatie”.  Zo zaten wij dus aldaar in Tienen, Tir-le-Mont(monde) op bijna de taalgrens…’tirer’ ‘trekke’…hoe hard ik aan die wereld zou gaan trekken, ik had er nog weinig benul van.  Maar om dus op die leraar Engels terug te komen, hij was wel altijd in voor een lach, maar meestal zeer ernstig tot bezorgd kijkend.  Van hem onthoudt je dus dat hij teenagers de raad gaf om voor een meisje te kiezen dat zowat toch met de eigen intellectuele vermogens overeenkwam. Daar waren wij natuurlijk over verontwaardigd, al begrepen we er wel een deel logica van.  In teveel intellect bijeen, zat daar niet het risico in, dat indien je er té objectief en wiskundig mee omging, dat er dan teveel een zekere saaiheid om het hoekje te wachten lag…ach ja, maar dan aan de andere kant humor is van alle lagen van de bevolking en is een aparte afdeling van het IQ, dat daarvoor niet altijd hoog hoeft te zijn, zelfs honden zijn grappig, zonder het volledig te beseffen.  Lachen, voelen, de contrasten, de subjectiviteit, de tegenstellingen van de invalshoeken, konden ook immers voor creatieve situaties zorgen. Maar wat wist je al van het spel van aantrekking en afstoting ?  Feit is dat al die dingen die je blijft onthouden meestal een cruciale betekenis in je leven hebben.         In het geval van de Algerijnse ingenieur,  in de latere telematica (het woord bestond in 1970 nog niet) voorzag je in je carrière bij de telefoonmaatschappij al een hulpmiddel om de samenleving op een andere manier te beheren…want aan oorlog en het hebben van een inkomen had en heeft de wereldbevolking nog niks te zeggen eigenlijk ( zie http://bloggen.be/conscience2008  ).  In het geval van de leraar Engels, het belang van zich niet door het zware emotionele te laten leiden in de partnerkeuze bijvoorbeeld.

 

 

 

Herinneringen die daar filosofisch nauw bij aansluiten zijn die van de heer Stels, de biologie leraar en de heer V, fysica. Beide leraren hadden gemeen dat ze ons alleen de objectieve kant achter de schepping probeerden over brengen, zoals wanneer je een fiets uit mekaar zou vijzen en de onderdelen er van uitleggen, zonder je beschouwend af te vragen hoe iemand nu op het ontdekken van een wiel komt of wat nu eigenlijk de bedoeling van al die geologische tijdperken was, de planeet klaarmaken voor de biologie natuurlijk.  Vandaar dat ik strafstudie kreeg om een onnozel steentje tegen een groevewand te gooien, wat een klein watervalletje aan keitjes voor gevolg had. 

 

 

 

Dan die leraars die probeerden wat zin aan het geheel te geven, die mens van psychologie bijvoorbeeld, met zijn goede vragen op het mondelinge examen “zijn we diegenen die we denken te zijn” en zo meer.  Alle antwoorden wist hij zelf al evenmin vermoedde ik toen al en ging zelf op zoek naar oplossingen en verbanden waarvan ook de pastoor leraars godsdienst geen antwoorden op wisten…ook de dappere leek R. Degeest niet , een leraar die het aandurfde het over Theilard de Chardin te hebben, een eerste aanzet om tot een toenadering tussen wetenschap en spirituele zaken te komen.  Ook daar was ik mijn verder leven mee bezig http://deblogfilosofen.skynet.be  of http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be 

 

 

 

Aan een rechtsleer in dienst van het grootkapitaal en aan boekhouden in die zin, had ik heel weinig, wiskunde was ook niks voor mij…en dat op de duur, alhoewel je in talen heel goed was, kon je soms verplichten van een jaar over te doen…wat een slavernij.

 

 De cursus der werkelijkheid

 Het is belangrijk het werkelijke duidelijk te situeren, aan te voelen en te benoemen, zeker op het vlak van de exacte wetenschappen.  Wat bezielde, biologische wezens betreft, is dat een soort aanvoelen waarvoor je een zekere rijpheid moet hebben.  Er is, er zijn zijnsredenen voor elke vorm van zijn, mineraal, atoom, molecule, bio leven van iedere aard.  Zijn is de symbolische vertaling van hoe het met iemands wezen is gesteld.  In het geval van een jong hondje, is het moeilijk om af te leren van aan ander honden hun eten te zitten terwijl ze zelf nog hebben, in geval van de mens, voorbeelden genoeg in je eigen leven en dat van anderen, waarvan het samenlopen vaak een ongrijpbaar mysterie blijft.  Het zijn van een atoom bijvoorbeeld is te vergelijken met ons zijn.  We kunnen in onze kern ook in evenwicht zijn (neutron) of in  een +positie (proton) en al of niet reacties aangaand met de buitenwereld (-electronen).     Zo een dingen als hierboven omschreven zijn de natuurkundige en scheikundige werkelijkheid der dingen.  Volgens sommigen heeft dit alles geen zin en is het bioleven ook gewoon een robotachtig gegeven.  Maar wat is eigenlijk naast het doorgeven van het leven zelf en levenslessen (deze vaak op een dramatische manier)…de zin van het bestaan ? En wat is de dood dan ?  Als inleidende denkoefening misschien toch maar eerst het volgende van je kortverhalen doorgeven ?  “Er was dus toch leven na de dood” ?  Ergens te vinden op http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be   :   http://dichterbijdeziel.skynetblogs.be/archive/2011/04/23...

 

Soms vraag ik me af of ik, indien ik het geweten had van al die oorlogen die er voor en na mijn geboorte geweest zijn of ik dan wel op de wereld had willen komen.  Idem dito met sommige persoonlijke ervaringen die nu eenmaal op je pad bleken te liggen.   Uitzoeken of alles in de zin van een soort dominosysteem op een bepaalde manier al vastligt en in welke mate een mens vrije wil heeft, is best een boeiende zaak.  Aan de hand van een historisch naslagwerk, ‘kroniek der Mensheid’ maakte ik ooit eens notities van hetgeen aan mijn leven collectief voorafging :  http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/24/van-grot-tot-mobilhome-1.html    http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/26/we-leerden-huizen-bouwen-schrijven-boeren-2.html

 

http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2009/01/27/geschiedenis-via-jaartallen-718-1984.html 

 

Wat is er nu fout en Hoe kan dat alles veranderen  ? : http://filosofischverzet.skynetblogs.be/archive/2008/11/13/door-de-ogen-van-een-nieuwgeborene.html  en andere bijdragen daar VOOR DE HONDERDEN COLUMNS VAN FILOSOFISCH VERZET

 

TUSSEN 2006 EN 2009 scrollen tot na het gedicht, het filmpje en de archieven en op de kleine blauwe linken tikken

 

Filosofisch Verzet is inmiddels zeven jaar later een community op Facebook geworden, over de 4000 likes, via de Facebook link van Octo Filo Verzet belandt U ook op de actuele benadering van wat er dagelijks in de wereld gebeurt,

 

verzameld blogwerk over alle menselijke domeinen vind U best via : http://hetvoortijdigtestament.skynetblogs.be

 

 

 

En wat ging er op het persoonlijke vlak aan mij voor af, voor ik geboren werd ?

 

Misschien enkele theatermonologen of kortverhalen  : http://blogkunstenaar.skynetblogs.be/